22650760
22650761
09128709980

اداری

پروژه های اداری

1مجموع 4 پروژه
 • طراحی داخلی دفتر عقد

  طراحی داخلی دفتر عقد

  کارفرما : آقای یوسفی / واقع در یوسف آباد میدان سلماس/ به متراژ 70 متر مربع / سال طراحی تابستان 1395

 • طراحی داخلی شرکت سرو صنعت

  طراحی داخلی شرکت سرو صنعت

  کارفرما : شرکت سرو صنعت واقع در خیابان بهشتی به متراژ 360 متر مربع در سه طبق زمان طراحی 1 ماه / پاییز سال 1393 طراح گروه معماری داخلی سفید

 • طراحی داخلی شرکت نورنگار

  طراحی داخلی شرکت نورنگار

  کارفرما : آقای فروغی واقع در خیابان بهار به متراژ 90 متر مربع زمان طراحی 10 روز / پاییز سال 1394 طراح گروه معماری داخلی سفید

 • طراحی اداری بهشتی

  طراحی اداری بهشتی

  کارفرما : آقای بهشتی / واقع در خیابان مطهری / به متراژ 120 متر مربع / سال طراحی پاییز 1392

1مجموع 4 پروژه