22650760
22650761
09128709980

طراحی اداری بهشتی

7 / 10
از 6 کاربر

مشخصات کلی

کارفرما : آقای بهشتی

واقع در خیابان مطهری به متراژ 120 متر مربع 

زمان طراحی 10 روز / پاییز سال 1392 

طراح گروه معماری داخلی سفید