بایگانی دسته‌ی: انواع معماری

بازار کار رشته معماری داخلی

معرفی رشته معماری داخلی در این نوشته از سایت گروه معماری سفید اومدیم نگاهی به رشته معماری داخلی داشته باشیم؛ امیدواریم این مطلب برای هنر جویان این رشته مفید باشد و با فرستادن آن به دوستان خود آنها را با این رشته و تخصص آشنا بکنید. تعریف رشته معماری داخلی رشته معماری داخلی به بهینه […]

معماری داخلی منزل

صفر تا صد معماری داخلی معماری داخلی راه اتصال بین معماری و طراحی داخلی است. به علم طراحی فضای داخلی ساختمان معماری داخلی گویند. که طبق استانداردها انجام شود. معماری داخلی با ویژگی های روحی و روانی بیشتر ارتباط مستقیم دارد و باید ویژگی های خصوصی و عمومی انسان در نظر گرفته شود. معماری داخلی […]