مرمت ابنیه تاریخی و باستانی

مرمت ابنیه تاریخی

مرمت ابنیه تاریخی و باستانی

 

مرمت ابنیه تاریخی شاخه ای از هنر معماری می باشد. که به مطالعه، شناخت و در نهایت احیا بناهایی تاریخی و باستانی به لحاظ ساختاری و عملکردی میپردازد.

این هنر که آمیخته ای از دانش، تکنولوژی، مهندسی وهنر معماری میباشد.

تعریف علم مرمت :

مرمت واژه ای است کلی و مشخص از مداخله های علمی و فنی که به منظور تضمین تداوم زمانی یک اثر هنری تاریخی صورت میپذیرد .

تعریف مفهوم مرمت :

مهمترین مفاهیم به کار رفته در مرمت شامل بازسازی،(بازسازی ساختمان) نوسازی و بهسازی که روی هم مداخله را معنا میبخشند.

بازسازی : به معنای بازسازی مکانیکی و بدون در نظر گرفتن ابعاد فکری و نظری نو پرداز یک وضعیت ساختاری .

نوسازی : مجموعه اقدامات و عملیاتی که ساختارهای نو را به جای بناهای قدیمی مینشاند و یا جلوه بسیار نو به آن میدهد .

بهسازی : سلسله اقذاماتی که به منظور بهبود کالبد در کوتاه مدت صورت می گیرد . که شامل 4 اقدام : تعمیرات – خفاظت – حمایت و استحکام بخشی می شود . 

انواع مرمت ابنیه تاریخی و باستانی و سبک های آن :

تقسیم یندی کلی : از سال 1840 به بعد دو نوغ مرمت به وجود آمد : مرمت علمی و آرکئولوژیک – مرمت هنری یا آرتیستیک

 مرمت علمی و آرکئولوژیک که عبارت بود از حفاری بنهاهای تاریخی دوران کلاسیک مثل رم و یونان که المان ها و اجزا بیرون کشیده را سوار میکردند و به آن فرم میبخشیدند جهت بازدید سیاحان و مطالعه محققین . عملکرد در این نوع مرمت صرفا جهت مطالع ، تخقیق و بازدید میباشد . مث اشیا و فرم های باستانی ای که در موزه ها نگهداری می شود . 

مرمت هنری یا آرتیستیک نوع دوم مرمت می باشد که مرمتگر به خود اجازه میدهد در فرایند مرمت قسمت های از بین رفته را طبق الگو و مطالعات از پیش صورت گرفته، مجدد بازسازی و نوسازی نماید. این بناها در نوع دوم به بناهایی دوران رسانس و گوتیک و در ایران مثلا بناهای دوره صفویه و قاجاریه اطلاق میگردد.

انواع مرمت را نام ببرید

مرمت حفاظتی

بازسازی سبکی یا آناستیلوزی

پاک سازی سبکی  

مرمت تکمیلی یا الحاقی

باز زنده سازی یا مرمت تاریخی

مرمت استحکامی

مرمت جامع

 

سوالات متداول پیرامون مرمت بناهای تاریخی

از فواید مرمت بناهای تاریخی یک مورد را نام ببرید؟

ابنیه تاریخی دارای معماری و طراحی بی‌نظیر و خاصی می‌باشند، از این رو مطالعه برروی آن‌ها منجر به رشد دانش معماری افراد خواهد شد.

روش مرمت و باز زنده‌سازی تاریخی را ذکر کنید؟

این روش مرمت نیز بیشتر برای مرمت‌گرانی استفاده می‌شود که می‌خواهند موجودیت و تاریخ بنا را حفظ نمایند. به طور کلی در مرمت تاریخی، اهمیت تاریخی بنا، مسائل فرهنگی، اجتماعی و ملی، و همچنین تاریخ‌نگاری مطرح می‌شود. همچنین در این روش، روابط بنا با محیط اجتماعی، اقتصادی و فضای کالبدی به میزان کمتری مورد توجه قرار می‌گیرد.

چه عواملی سبب تخریب ساختمان‌ها و بناهای تاریخی می‌شود؟

تخریب به دلیل اثرات زیست محیطی،سستی و کم بودن مقاومت،وزش باد و طوفان‌های شدید،انسان و عوامل انسانی تخریب کننده فضاو...

 

5/5 - (1 امتیاز)
این نوشته در مرمت ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.
Call Now Buttonتماس با کارشناس